List referencyjny z Rolfe Judd Polska

Pan Bartosz Malec pracował w firmie Rolfe Judd od 21 sierpnia do 4 października 2008r.  Zatrudniony był na stanowisku architekta.

Od początku swojej pracy, ze względu na swoje predyspozycje, a także dobre doświadczenie zawodowe do głównych zadań wykonywanych przez Pana Bartosza Malca należało:

-koordynacja międzybranżowa dużych projektów

-nadzór nad procesem projektowym

-sprawy urzędowe związane z uzyskiwaniem pozwoleń i uzgodnień

-kontakt z klientem

-rozwiązywanie skomplikowanych problemów projektowych

-współpraca z zespołem projektowym

-wiele innych odpowiedzialnych zadań

 

Pan Bartosz Malec w czasie zatrudnienia w naszej firmie wykazał się inteligencją, twórczym podejściem do problemów projektowych, trafną i dojrzałą oceną sytuacji. Był pracownikiem spostrzegawczym, potrafiącym z wyprzedzeniem oceniać konsekwencje poczynionych decyzji.

Jest osobą komunikatywną dobrze współpracującą z zespołem projektowym, lubianą przez współpracowników a także bezkonfliktową. Jest odpowiedzialny za powierzone mu zadania, wykazywał również systematyczność w dążeniu do celu. Chętnie wspierał swoim doświadczeniem innych pracowników naszej formy. Pan Bartosz Malec to również osoba punktualna i oddana firmie.

Dzięki dużemu doświadczeniu między innymi na placu budowy, gdzie był architektem budowy, doskonale rozumie wprost wpływ rozwiązań projektowych na fazę wykonawczą.

Mogę z całą pewnością polecić Pana Bartosza Malca każdemu potencjalnemu pracodawcy, który szuka ludzi pewnych i doskonale orientujących się w procesie projektowym i budowlanym.