List referencyjny z POL-CON

Pan Bartosz Malec zatrudniony w firmie Konior Studio w Katowicach współpracował z Naszą firmą w latach 2009-2011 przy projekcie Centrum Usługowo- Handlowe Supersam w Katowicach pełniąc funkcję architekta prowadzącego temat, a zarazem będąc głównym koordynatorem zespołu międzybranżowego.  

Pan Bartosz Malec wykazał się bardzo dobrą umiejętnością organizacji swojej pracy i całego zespołu wielobranżowego.

Wysoka wiedza techniczna i formalno- prawna Pana Bartosza, a także dobra komunikacja z zespołem doskonale sprawdzały się podczas niejednokrotnie trudnych prac projektowych i koordynacyjnych.

Pan Bartosz Malec jako architekt jest osobą bardzo kreatywną, odpowiedzialną i bardzo dobrze znającą realia całego procesu projektowego. Cieszy się wysokim uznaniem i szacunkiem w środowisku w którym pracuje.