Kąpielisko Leśne w Gliwicach

GLIWICE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY wspólnie z Art.&Arch

POWIERZCHNIA 580m2

INWESTOR- PRYWATNY

Projekt renowacji i adaptacji starego romańskiego spichlerza na restaurację.

Projekt obejmował zagospodarowanie terenu, renowację budynku i dostosowanie do na potrzeby restauracji z kuchnią zlokalizowaną na ostatniej kondygnacji. W projekcie przewidziano dźwig zewnętrzny, żuraw do transportu towaru do kuchni.