Dom w Rokitnicy

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

POWIERZCHNIA 210m2

INWESTOR- PRYWATNY

Projekt rewitalizacji murowanego budynku mieszkaniowo- gospodarczego na domowe siedlisko.   

Stare zabudowania nabrały nowego smaku, odnowiona część mieszkalna i apartament dla gości.