Dom w Grabińcu

GRABIENIEC

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

POWIERZCHNIA 105m2

INWESTOR- PRYWATNY

Projekt rewitalizacji murowanego domu wiejskiego.  

Stary dom ceglany odzyskał duszę i nowy wygląd w charakterze domu z murem pruskim.