List referencyjny z BWL-Projekt

Zaświadcza się, że Pan Bartosz malec zatrudniony w firmie Konior Studio w Katowicach i pełniący rolę Architekta prowadzącego projekt Centrum Usługowo- Handlowego Supersam w Katowicach oraz będący głównym koordynatorem projektu międzybranżowego, wykazał się bardzo dobrą wiedzą techniczną, wysoką umiejętnością prowadzenia w/w projektu zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym.

Ponadto Pan Bartosz Malec jest architektem posiadającym doskonałą umiejętność komunikowania się w dużym zespole projektowym, jak i na bieżąco potrafiącym rozwiązywać problemy projektowe i organizacyjne dla całego zespołu międzybranżowego.

Duże doświadczenie zawodowe oraz osobowość jak i kreatywność Pana Bartosza Malca we współpracy z biurem BWL-projekt Sp zoo oceniam bardzo wysoko.