Biurowiec w Łodzi

Łodź, 2013-2015 rok, powierzchnia: 7730 mkw w tym część magazynowa 2900 mkw, projekt budowlano - wykonawczy, autorstwo i współpraca z Archi-dea Sp. z o.o., inwestor: Primulator Sp. z o.o..
Projekt nowoczesnego budynku biurowo- produkcyjno-magazynowego jako nowa siedziba firmy. Projekt obejmuje biurowiec, część produkcyjno- serwisową i część magazynową oraz parking podziemny. W projekcie użyto najnowsze technologie budowlano- materiałowe jak i najnowocześniejsze systemu infrastruktury obiektu oraz odzysku energii.